3M KJ306FGD
Daikin 大金 MC40VBFVM
Daikin 大金 MC55VBFVM
Daikin 大金 MCK55VBFVM
DeLonghi AC100
DeLonghi AC230
Fujico MCS101
Gala 家麗 GP38H
German Pool 德國寶 PAP020
German Pool 德國寶 PUF70S
German Pool 德國寶 PUP113
German Pool 德國寶 PUT35Y
German Pool 德國寶 PUT40B / PUT40S
Giabo 捷家伴 PAC0600
Giabo 捷家伴 PAC0600AS
Giabo 捷家伴 PAC2302
Giabo 捷家拌 PAC2500
Hitachi 日立 EPA5000
Hitachi 日立 EPA6000
Hitachi 日立 EPM70E
Hitachi 日立 EPNZG70J
Hitachi 日立 EPPF90J
Iguassu - IGUASSU900
Iguassu - IGUASSUA032
KDK RVL40H
KDK RXL45H
KDK RXL55H
LG AP151MWA1
LG PSR459WN
Mitsubishi(HI) 三菱重工 MAP20CBK
Mitsubishi(HI) 三菱重工 MAP32AW
Mitsubishi(HI) 三菱重工 MAP37B
Panasonic 樂聲 FGPT01H
Panasonic 樂聲 FP15EHH
Panasonic 樂聲 FPXJ30H
Panasonic 樂聲 FPXM35H
Panasonic 樂聲 FPXM55H
Panasonic 樂聲 FPXR40H
Panasonic 樂聲 FPXT70H
Panasonic 樂聲 FV15CSN1
Panasonic 樂聲 FVXK70H
Panasonic 樂聲 FVXL40H
Panasonic 樂聲 FVXM35H
Panasonic 樂聲 FVXR50H
Panasonic 樂聲 FVXR70H
Philips 飛利浦 AC0820
Philips 飛利浦 AC0830
Philips 飛利浦 AC1215
Philips 飛利浦 AC2936
Philips 飛利浦 AC3033
Philips 飛利浦 AC4558
Philips 飛利浦 AC5660
Philips 飛利浦 UV-C
Samsung 三星 ACW341S
Sharp 聲寶 FPFM40A
Sharp 聲寶 FPH30A
Sharp 聲寶 FPH50A
Sharp 聲寶 FPJ40A
Sharp 聲寶 FXJ80A
Sharp 聲寶 IGCL15A
Sharp 聲寶 IGGC2A
Sunpentown 尚朋堂 SAC801
Toshiba 東芝 CAFN20WHKG
Whirlpool 惠而浦 AP2401
Whirlpool 惠而浦 AP3602
York 約克 YH07